Animátori a stretká od dona Bosca po Domku: kam spejeme?

Kde sa vzali stretká v saleziánskom prostredí? Kto na ne dnes ešte chodí? Ponúkajú to, čo mladí naozaj potrebujú? Ako sa dnešní animátori na stretká pripravujú? Čím by sme im mohli pomôcť? Záznam z prezentácie a diskusie, ktorá sa uskutočnila 11.10.2018 v Bratislave.

Úvodné slovo si pripravila Michaela Milichovská.

Miška je skúsená animátorka zo saleziánskeho strediska Tri hôrky v Košiciach. Absolvovala magisterské štúdium v odbore Sociálna pedagogika na Università Pontificia Salesiana pri dobrej zmrzline v slnečnom Ríme. Záverečnú prácu obhájila tento rok s vyznamenaním pod vedením Michala Vojtáša SDB na tému: Percorsi di crescita nel Movimento Giovanile Salesiano della Slovacchia: Evoluzione storica, situazione contemporanea e proposte progettuali (Cesty zrenia v saleziánskom mládežníckom hnutí na Slovensku: Historický vývoj, súčasná situácia a návrhy do budúcna).

Moderoval Jano Mihálik.

Zhrnutie z diskusie

Podľa výskumu z Miškinej diplomovky vychádza, že v strediskách celkovo pribúdajú mladí vo veku vysokoškolákov a ubúdajú stredoškoláci (údaje čerpané z Vivant-u Domky). Počet vykazovaných skupín v strediskách celkovo poklesol za 10 rokov  o cca štvrtinu. Na druhej strane je viac „trvajúcich“ stretiek, ktoré sú spolu aj 4 a viac rokov.

V diskusii sa potvrdili pochybnosti o výpovednosti dát čerpaných z Vivantu v týchto parametroch. Najmä sme sa však konfrontovali so skúsenosťou diskutujúcich z ich stredísk. Vyplynulo z toho, že situácia sa v rôznych strediskách výrazne odlišuje (niekde práve starší mladí odchádzajú zo stredísk a zostávajú stredoškoláci, rôzni sa pomer dievčat a chlapcov v stredisku, rôzne sú aj skúsenosti s návštevnosťou stretiek – niekde majú poradovníky, inde prichádza ledva niekto…). Niektorí diskutujúci zaznamenali trend medzi mladými: prichádzajú, lebo hľadajú vzťah, nie stretko ako také. Stretká sa niekedy „scvrkávajú“ (kvôli fluktuácii stretkárov) a charakter stretka sa posúva smerom k individuálnemu sprevádzaniu.

Program Cesty zrenia pripravuje animátorov a animátorky na vedenie skupín. Ponúka kurzy a itineráre – metodiky stretiek odvíjajúce sa od špecifických potrieb a záujmov jednotlivých vekových skupín detí a mladých. Kvôli zmenám v prostredí sa mení aj samotný program: ponúka viac „na mieru šité“ kurzy, školitelia prichádzajú priamo do stredísk a v poslednom čase úspešne testujú aplikáciu programu pri práci v školskom prostredí a s rodičmi. Prihlásiť sa na kurz Ciest zrenia je možné tu.